Η αναγκαιότητα της ιδιωτικής Ασφάλισης Υγείας είναι πολύ μεγαλύτερη από κάθε άλλη εποχή. Αυτό συμβαίνει διότι το ήδη ανεπαρκές Εθνικό Σύστημα Υγείας υποβαθμίζεται ακόμη περισσότερο με τις περικοπές που συντελούνται λόγω της οικονομικής κρίσης και του δημοσιονομικού ελλείμματος.
Η ιδιωτική ασφάλιση έρχεται να καλύψει τα κενά της κοινωνικής ασφάλισης, να αναβαθμίσει τις παροχές της και να λειτουργήσει παράλληλα με αυτήν. Την αναντίρρητη αυτή ανάγκη καλύπτουν σήμερα οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες με πληθώρα από προγράμματα προσιτά σε κάθε πολίτη. Τα οφέλη που απορρέουν είναι πολλαπλά.

• Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών
• Αξιοπρέπεια
• Έγκαιρη αντιμετώπιση
• Υπεύθυνη και αποτελεσματική θεραπεία
• Πρόσβαση στις πιο σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους
• Πολιτισμένες και ανθρώπινες συνθήκες νοσηλείας

Φροντίζουμε καθημερινά σε συνεργασία με τις περισσότερες Ελληνικές και διεθνείς ασφαλιστικές εταιρίες, με προγράμματα αποκλειστικής διάθεσης, να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση στην ιδιωτική υγεία σε κάθε πολίτη αξιόπιστα και υπεύθυνα. Με προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του καθενός αλλά και σε συνδυασμό με τις παροχές των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης, έχουμε την λύση που χρειάζεστε.

health