Το αίτημα για παροχή συντάξεων και από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες έχει ωριμάσει τόσο σε τεχνοκρατικό επίπεδο, όσο και σε εποπτικό επίπεδο (Τράπεζα της Ελλάδος) τα δύο τελευταία χρόνια. Οι πιέσεις της τρόικας προς αυτήν την κατεύθυνση ξεκινούν από την αντίληψη ότι πλέον δεν υπάρχουν προοπτικές για παροχή ικανοποιητικών συντάξεων στους μελλοντικούς (μετά το 2015) συνταξιούχους και είναι γνωστή η -σχεδόν εμμονική- αντίληψη του ΔΝΤ ότι η συνταξιοδότηση πρέπει να γίνει υπόθεση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Παρά τις σημαντικές αλλαγές στο ασφαλιστικό τοπίο της χώρας και την αβεβαιότητα που επικρατεί όσον αφορά τα μελλοντικά εισοδήματα, εσείς μπορείτε να πάρετε το μέλλον στα χέρια σας και να φροντίσετε γι’ αυτό όσο είναι νωρίς, εξασφαλίζοντας ένα υψηλό βιοτικό επίπεδο και μετά τη συνταξιοδότησή σας.

Το κόστος διαμορφώνετε βάση των παρακάτω παραγόντων:
1. Η ηλικία του ασφαλισμένου την ημερομηνία της ασφάλισης

2. Η διάρκεια του συμβολαίου, το διάστημα, δηλαδή, από την ημερομηνία της ασφάλισης μέχρι την ημερομηνία έναρξης της συνταξιοδότησης

3. Επιπλέον, συμπληρωματικού τύπου καλύψεις

Ειδικά για το τελευταίο, θα πρέπει να αναφέρουμε την δυνατότητα απαλλαγής πληρωμών ασφαλίστρων σε περίπτωση ανικανότητας. Πρόκειται για μια ειδική κάλυψη που προσφέρεται στα περισσότερα συμβόλαια με την οποία εξασφαλίζεται η συνταξιοδότηση ακόμη και στην περίπτωση μόνιμης ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια. Σε αυτή την περίπτωση η ασφαλιστική εταιρεία πληρώνει ως τη συμφωνημένη ημερομηνία τα ασφάλιστρα, και μετά καταβάλλει τη σύνταξη κανονικά.

Οι κάτοικοι της Δυτικής και Β.Ευρώπης αποταμιεύουν σε ασφαλιστικές εταιρίες το 40 % των ρευστών διαθεσίμων τους για να συμπληρώσουν την εθνική τους σύνταξη. Στην Ελλάδα το 3% ανεβαίνει ραγδαία και θα συγκλίνει ενώ γνωρίζουμε ότι το 75 % των σημερινών συνταξιούχων έχει μοναδική πηγή εισοδήματος τη σύνταξή του!

Θα αρκεί η εγγυημένη κρατική σύνταξη των 360 ευρώ για μία αξιοπρεπή διαβίωση;

Οι ανάγκες για υγεία, τροφή, θέρμανση, ανθρώπινες σχέσεις θα σταματήσουν στα 65;

briecase